Rainer G. Schumacher

  • Nascut a Berlin al Gener de 1941
  • Del 1961 al 63 estudis a l’ Escola Profesional de Disseny Gràfic a Berlín.
  • Del 1966 al 71 estudis de Bellas arts a Dresden.
  • Del 71 al 73 aspirant a la HfBK a Dresden
  • Del 73 al 76 estudiant amb el Prof. Willi Sitte a l’ Escola Superior de Disseny industrial Burg Giebichenstein.
  • Des de 1994 treballa amb pastes ceràmiques per la realització d’ escultures.
  • Desde 1998 exposicions  Alemanya, França, Holanda, Bélgica y Espanya.
  • Desde l’any  2012 realitza un curs d’escultura anual, de la figura humana, per a estudiants y profesionals.